×
Преглед и тест • Наложен платеж
Доставка за 24 часа • 
Гаранция за качество

Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между WWW.WOODY-BG.EU, офис с адрес: гр.София, бул. Ломско шосе №179, email: sales@woody-bg.eu, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиента, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ на интернет сайта WWW.WOODY-BG.EU, наричан по-долу за краткост „Интернет сайта“.

Интернет сайтът се поддържа от ДОСТАВЧИКА и има чисто информационен характер. Полаганите усилия от негова страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от него или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

 

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на интернет сайта и информацията, публикувана в него. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи. ДОСТАВЧИКЪТ не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото без предупреждение да променя цените на Интернет сайта, общите условия и информацията на него.

 

ДОСТАВЧИКЪТ гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените от потребителите на сайта лични данни. Данните и личната информация, предоставени от потребителите, се използва от ДОСТАВЧИКА само за управление на поръчки, за доставка на продукти, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛЯ относно поръчки, продукти и промоционални оферти, напомняне по имейл, или телефон, препоръки на нови продукти, рекламни кампании и промоции и други. Подробно относно Политиката за поверителност и защитата на личните данни на ДОСТАВЧИКА, може да прочетете ТУК.

 

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, да се откаже от сключения договор в 14 дневен срок, считано от датата на закупуване на продуктите в случай, че продуктите не са ползвани, са в оригиналната си опаковка и са с не нарушен търговски вид. След този срок или при нарушаване на търговския вид на продуктите, ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ упражни правото си на отказ, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да му възстанови в пълен размер платената от него сума, по посочена от него банкова сметка, не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е уведомил писмено ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от сключения договор. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е заплатил за стоките с карта през виртуалният пост на сайта, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява сумата по същата карта, с която е направено плащането. ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да изпрати за своя сметка или предаде стоките в пълен комплект, така както ги е получи, обратно до офиса на ДОСТАВЧИКА посочен в т.1 от настоящите общи условия или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е съобщил на ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от договора. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ от договора, като отправи това си желание с писмена молба, собственоръчно подписана от него, която трябва да бъде изпратено до офиса на ДОСТАВЧИКА посочен по-горе.

1.                                   14 ДНЕВЕН ТЕСТОВ ПЕРИОД: ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да върне всеки закупен от него продукт, дори да е ползван, в рамките на 14 дни, считано от датата на закупуване на продуктите, в случай, че продукта е с ненарушен търговски вид – без надрасквания, ожулвания, пукнатини и други външни белези. След този срок или при нарушаване на търговския вид на продуктите, ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност. ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да изпрати за своя сметка или предаде стоките в пълен комплект, обратно до офиса на ДОСТАВЧИКА посочен в т.1 от настоящите общи условия или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е съобщил на ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от договора. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да упражни правото си да върне даден продукт, като отправи това си желание с писмена молба, собственоръчно подписана от него, която трябва да бъде изпратено до офиса на ДОСТАВЧИКА, посочен по-горе. Примерна молба свободен текст, може да бъде изтеглена от ТУК. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява заплатената от ПОЛЗВАТЕЛЯ сума, като удържа 9.90 лв от стойността за възстановяване, която сума се явява такса за обработка и транспортиране. Сумите се изплащат от ДОСТАВЧИКЪТ по посочената от ПОЛЗВАТЕЛЯ банкова сметка, не по-късно от 14 дни от датата на получаване на молбата и върнатите продукти в офиса на ДОСТАВЧИКА, описан в т.1 от настоящите общи условия. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е заплатил за поръчката с карта през виртуалният пост на сайта, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява сумата по същата карта, с която е направено плащането. Транспортните разходи за връщане на продуктите са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

2.                                   ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е декларирал неверни данни, използва Интернет сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практики в електронната търговия.

3.                                    Доставката на продуктите се осъществява от куриерска фирма Еконт Експрес. За продукти, които са в наличност, срокът на доставката е от 1 до 3 работни дни в зависимост от населеното място. Поръчките направени преди 15.00ч се обработват и изпращат към куриера обикновено в същия ден, а тези направени след 15.00ч се изпращат на следващия работен ден. Поръчки направени в петък след 15.00ч и такива направени в почивен или неработен ден, се изпращат към куриера в първия следващ работен ден. Доставките се извършват от Понеделник до Петък в работното време на фирма Еконт Експрес.

4.                                   Плащането на продуктите се извършва в брой, на куриерската фирма, чрез така наречения наложен платеж при получаването на продукта, чрез банкова карта през виртуалния терминал на Първа Инвестиционна Банка. ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКА се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. Страните се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, Интернет форуми, лични или публични Интернет сайтове и др.

5.                                   ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава своето изрично съгласие да получава на посочения от него имейл адрес или на посочения от него мобилен номер, информация от ДОСТАВЧИКА, относно текущи промоции, промо кампании, интересни статии, напомняния относно смяна на консумативи за продукти, както и иформация относно нови продукти.

6.                                   Сайтът използва тракинг cookies за целите на рекламата. Повече информация може да видите на страницата ни Политика за поверителност и защита на личните данни.

7.                                   Съдържанието на Интернет сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и трети лица нямат право да ползват съдържанието на Интернет сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право. Никаква част от Интернет сайта не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, препращана или обработвана под различна форма, без изричното съгласие и разрешение на ДОСТАВЧИКА.

8.                                   Настоящите общи условия влизат в сила за ПОЛЗВАТЕЛЯ в момента на изпращането на заявка за поръчка на продукт от Интернет сайта, било чрез формата за поръчка онлайн или по телефона.

9.                                   За неуредените въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.